Partnerství, realizované projekty

Realizované projekty (v oblasti ochrany přírody a zemědělství)

Obnova ovocného sadu Lhotka nad Labem (Program obnovy přirozených funkcí krajiny – 2016)

 

 

 

Rekonstrukce podnikatelské provozovny (Podpora začínajících podnikatelů – 2017)

Vytvoření podmínek pro šíření teplomilných druhů na JZ svahu Lovoše (Podpora biodiverzity – 2018)

 

 

Posílení výrobních a zpracovatelských kapacit  – projekt podpořený v rámci Programu rozvoje venkova, operace 6.1.1. Zahájení činnosti začínajících zemědělců

Projekt realizovaný v letech 2019-2021 umožnil zvýšení výměry obhospodařované půdy, nákup malotraktoru, a investice do technologií živočišné výroby a zpracování ovoce. Finančně podpořeno z prostředků EU.