Dotační poradenství, realizace projektů, regionální spolupráce

 

Zajistím vyřízení dotací i jejich následnou administraci. Od identifikace vhodných výzev, sestavení projektového návrhu, shromáždění potřebných příloh, komunikace s donorem; přes samotné podání žádosti, realizaci investic, reportování, propagaci (vizibilitu).

Své služby nabízím zejména malým podnikatelům ale i neziskovým organizacím, obcím a veřejným institucím, které nedisponují vlastními kapacitami nebo na tyto činnosti nemají čas, a pro velké poradenské firmy nejsou vzhledem k objemu dotace zajímaví. Rád pomohu především subjektům z Ústeckého a Karlovarského kraje, jež jsou z hlediska čerpání národních titulů tradičně nejméně aktivní.

Dotační příležitosti pro subjekty z Ústeckého a Karlovarského kraje – více info zde.

Základní principy:

 • „Win-win“ – oboustranná výhoda: klientům nabízím kvalitní službu za cenu, při které se jim nevyplatí tuto činnost realizovat svépomocí. Klient často nemá dostatek času, znalostí a zkušeností, popř. se mu nevyplatí se složitě učit to, co použije třeba jen jednou. Realizátor si může dovolit cenu výhodnou pro klienta proto, že je v oblasti vyřizování dotací efektivní, má potřebnou zkušenost a znalosti.
 • Realističnost – snahou je získání dotace, nikoliv zakázka za každou cenu.  Účast v dotačním řízení doporučím klientovi jen v případě, kdy má šanci uspět.
 • Proklientský přístup – představu klienta se snažím bezezbytku naplnit a přizpůsobit ji jen a pouze podmínkám dotačních titulů.
 • Pečlivost a smysl pro odpovědnost.
 • Transparentnost – klientovi průběžně dokládám zprávu o provedených krocích, na vyžádání dodám výpisy komunikace s donorem, úřady atd. – klient má kompletní přehled o vývoji zakázky.
 • Bohatá zkušenost s dotacemi a komplexním řízením projektů (jako podnikatel i jako zaměstnanec).
 • Schopnost rychlé orientace v nových oborech, dotačních titulech a jejich podmínkách.
 • Flexibilní struktura (pracuji sám, dle potřeby deleguji vybrané činnosti spřáteleným odborníkům) a s ní související:
 • Cena za služby (platíte jen moji službu na zakázce, nikoliv chod firmy se zaměstnanci). Cena je nastavena  výkonnostně – za vypracování a podání zaplatíte nejvýše třetinu celkové ceny, zbytek až po  získání dotace.
 • Přípravu dotace nechápu jen jako vyplnění formulářů; poradím i s obsahem (projektem).
 • Rád se podílím na smysluplných projektech.

Orientační ceník zde.

Jak spolupráce probíhá:

 • Předběžné seznámení s obecným záměrem klienta a jeho situací.
 • Identifikace možných výzev, včetně ověření způsobilosti klienta pro daný program.

Teprve po rozhodnutí klienta účastnit se dotačního řízení dojde k uzavření zakázky. S ohledem na maximální finanční komfort klienta je platba za službu rozdělena následujícím způsobem:

 • cca 15% ceny po uzavření zakázky.
 • dalších 15%  po předložení projektu/žádosti připravené k podání.
 • zbytek (70% ceny) až po získání dotace.

Regionální přeshraniční spolupráce

Díky jazykové výbavě a zkušenosti práce v zahraničí jsem připravený asistovat i u dotačních titulů vyhlašovaných zahraničními donory (Evropská Komise, mezinárodní organizace a nadace), zahraničních výběrových řízení a u projektů zapojujících zahraniční partnery (B2B programy).

Vypomohu také při obecnější komunikaci se zahraničními partnery a úřady, při dojednávání spolupráce apod.

Mgr. Zdeněk Bělonožník, PhD.

 • jazyková vybavenost: angličtina, ruština  (plynule slovem i písmem, včetně odborného projektového jazyka) + němčina (komunikační úroveň, čtení i odbornějších textů)
 • zkušenost s programy Evropské Komise
 • podávání dotací a řízení projektového cyklu (včetně reportování, evaluace, propagace)
 • zkušenost práce v zahraničí (řízení projektů – Ukrajina, Rusko, Rakousko)
 • vlastní zkušenost s dotačními programy z pozice zemědělského podnikatele

tel. 722 006 373

info@cesky-med.eu